Přírodní zahrady - Tom a Zuzka Svobodovi

Stránky http://prirodnizahrady.com/ patří našim kamarádům, Tomovi a Zuzce Svobodovým, kteří navrhují zahrady blízké přírodě a sami společně hospodaří na svém 1,5 ha pozemku nad Třeští. Pro přátele i veřejnost pořádají nejrůznější akce a sami se zapojují do aktivit v širokém okolí. Na jejich stránkách najdete pro inspiraci mnoho fotek i skic z projektů přírodních zahrad.