Jak zlepšit svět

Začít od sebe. Základem je pro nás rodina a blízký okruh lidí. Podporujme skupinky podobně smýšlejících lidí. Starejme se o své okolí a pokud se vše dobře daří, rozšiřujme svou snahu. Vždy respektujme zájmy místních lidí, majících vztah k určitému regionu. Nemá smysl drát se dopředu, urychlovat příliš běh událostí, může to zkazit všechnu dobrou snahu. Politici sami pochopí, že nás musí brát v úvahu, až budeme sami dostatečně samostatně konající a myslící. Nemusí se nám nikdy podařit prosadit přesně naše představy, ale je rozdíl, když mají politici za sebou lid, kterému je vše jedno, nebo různorodé skupinky lidí s jasnými názory.

Politické systémy kolabují na tom, že chtějí být nejlepší, prosadit se i jinde, v celém světě, kolabují z agrese a z touhy po své absolutnosti. Dobrý bude jen systém, který zachovává vazby na své regiony, na lidi v nich, který se šíří jen na základě toho, že noví členové chtějí být sami jeho součástí. Až bude náš systém tak dobrý, abychom měli právo prosazovat jej i jinde, budou ho ostatní sami chtít, přebírat z něj zásady, pravidla. Do té doby nemáme právo okolnímu světu něco nařizovat, ale musíme pracovat sami na sobě a naší vlastní společnosti. Pomáhejme tam, kde je naše pomoc požadována. Máme ještě poměrně dost času na diskuze o globálních problémech, o klimatu, surovinách, rostoucím stavu lidské populace, ale pracovat na sobě musíme začít hned teď.
Důležité je mít neustále na paměti to, že vše pravé začíná od jednotlivce a děje se tak nějak přirozeně, samovolně, lehce. Opravdu se smíříme s tím, kolik lidí prožije život bez štěstí? Budeme to i my? Opravdu nevěříme, že svět by měl být přirozeně lepší?