Naše světy - Petr a Kamča Brotánkovi

Jsme autory těchto stránek. Najdete zde něco z našich radostí, úvah, nápadů a praktických zkušeností. Jsme přesvědčeni, že má smysl objevovat to, co heslovitě zmiňujeme v záhlaví: 

Hledejme ztracený rytmus. Nechme se inspirovat přírodou. Učme se šetrně hospodařit s tím, co máme a s tím, co nám poskytuje naše okolí. Pojďme dělat něco společně.